Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aký názov ?:      

NazovZiadatela-YYYYMMDD-s-XXX-UX-NázovSluzby     

YYYYMMDD je dátum prijatia žiadosti,   

XXX je poradove číslo žiadostí daného žiadateľa,

UX=  U1 / U2 / U3 = úroveň certifikácie

Aké číslo žiadosti: 

YYYYNNNNNN  poradové číslo žiadostí

YYYY=rok,

NNNNNN=celkové poradové číslo žiadostí v daný rok

Registratúra:
Čísla v systémoch ÚPVII
Číslo spisu:

Číslo žiadosti:

Číslo stanoviska:

Číslo MetaIS:

Źákladne informácie o žiadosti
Číslo žiadostiDátum doručeniaDátum začiatkuDátum ukončenia
201900005221.11.2019

Názov žiadateľa: DNS

Názov služby: DNS Modern Workplace Cloud

Kontaktné údaje

Kontakty za UPVII: juraj.pankuch@vicepremier.gov.sk


Kontakty za žiadateľa: 

Zuzana Strculová

Sales Specialist

M: +421 908 622 033 • zstrculova@dns.sk

DNS a.s. • Organizačná zložka Slovensko • Vajnorská 142 • 831 04 Bratislava

www.dns.cz


Žiadosť

Loading

Vložiť dokument WORD = vzor 1A

Dokumenty k žiadosti

  File Modified
Microsoft Word Document MicrosoftOnlineServicesTerms(Slovak)(November2019)(CR).docx Nov 21, 2019 by Juraj Pankuch
Microsoft Word Document MicrosoftProfessionalServicesDPA(WW)(Czech)(Jan2019)(CR).docx Nov 21, 2019 by Juraj Pankuch
Microsoft Word Document OnlineSvcsConsolidatedSLA(WW)(Czech)(October2019)(CR).docx Nov 21, 2019 by Juraj Pankuch
Microsoft Excel Spreadsheet DNS a.s. 1B_Formular pre samohodnotenie CS.xlsx Nov 21, 2019 by Juraj Pankuch
Microsoft Excel Spreadsheet DNS a.s. 1C_Formular pre hodnotenie CS u1.xlsx Nov 21, 2019 by Juraj Pankuch
ZIP Archive DNS a.s. certifikáty.zip Nov 21, 2019 by Juraj Pankuch
PDF File DNS a.s. Vypis OR.pdf Nov 21, 2019 by Juraj Pankuch
Microsoft Word Document DNS a.s. 1A_Ziadost o registraciu CS.docx Dec 03, 2019 by Juraj Pankuch
You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.
  • Drag and drop to upload or browse for files
    • No labels
    Write a comment...