Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aký názov ?:      

NazovZiadatela-YYYYMMDD-s-XXX-UX-NázovSluzby     

YYYYMMDD je dátum prijatia žiadosti,   

XXX je poradove číslo žiadostí daného žiadateľa,

UX=  U1 / U2 / U3 = úroveň certifikácie

Aké číslo žiadosti: 

YYYYNNNNNN  poradové číslo žiadostí

YYYY=rok,

NNNNNN=celkové poradové číslo žiadostí v daný rok

Registratúra:
Čísla v systémoch ÚPVII
Číslo spisu:

Číslo žiadosti:

Číslo stanoviska:

Číslo MetaIS:

Źákladne informácie o žiadosti
Číslo žiadostiDátum doručeniaDátum začiatkuDátum ukončenia
201900001827.11.2019

Názov žiadateľa: SAP Slovensko

Názov služby: SAP Analytics Cloud

Kontaktné údaje

Kontakty za UPVII: juraj.pankuch@vicepremier.gov.sk

Kontakty za žiadateľa: 

Jozef Suran

Senior Presales Specialist, CE-LE Presales SK COO

T +421 2 58256-214, M +421 903 530159, E jozef.suran@sap.com


Žiadosť

Loading

Dokumenty k žiadosti

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.
  • Drag and drop to upload or browse for files
    • No labels
    Write a comment...