Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aký názov ?:      

NazovZiadatela-YYYYMMDD-s-XXX-UX-NázovSluzby     

YYYYMMDD je dátum prijatia žiadosti,   

XXX je poradove číslo žiadostí daného žiadateľa,

UX=  U1 / U2 / U3 = úroveň certifikácie

Aké číslo žiadosti: 

YYYYNNNNNN  poradové číslo žiadostí

YYYY=rok,

NNNNNN=celkové poradové číslo žiadostí v daný rok

Registratúra:
Čísla v systémoch ÚPVII
Číslo spisu:

Číslo žiadosti:

Číslo stanoviska:

Číslo MetaIS:

Źákladne informácie o žiadosti
Číslo žiadostiDátum doručeniaDátum začiatkuDátum ukončenia
201900005805.12.2019

Názov žiadateľa: VNET a.s.

Názov služby: VNET-Monitoring

Kontaktné údaje

Kontakty za UPVII: juraj.pankuch@vicepremier.gov.sk


Kontakty za žiadateľa: 


Žiadosť

Loading

Dokumenty k žiadosti

  File Modified
Microsoft Word Document Monitoring_ponuka.docx Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
PDF File Vincent_Vlk_CCNP_DC.pdf Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
PDF File Vincent_Vlk_CompTIA-Cloud.pdf Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
PDF File Vincent_Vlk_CompTIA-Linux.pdf Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
PDF File Vincent_Vlk_CompTIA-Network.pdf Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
PDF File Vincent_Vlk_CompTIA-Project.pdf Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
PDF File Vincent_Vlk_LPIC-1.pdf Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
PDF File Vincent_Vlk_LPIC-2.pdf Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
PDF File Vladimir_Stopka_CCNA-SP.pdf Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
PDF File Vladimir_Stopka_CCNP.pdf Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
PDF File VNET_ISO_27001-2014_certifikat_sj.pdf Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
Microsoft Word Document 1A_Ziadost_o_registraciu_CS_Monitoring.docx Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
Microsoft Excel Spreadsheet 1B_Formuar pre samohodnotenie CS_Monitoring.xlsx Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
Microsoft Excel Spreadsheet 1C_Formular pre hodnotenie CS_Monitoring.xlsx Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
PDF File Lukas_Klescinec_CCNA.pdf Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
PDF File Lukas_Klescinec_MTCIPv6.pdf Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
PDF File Lukas_Klescinec_MTCNA.pdf Feb 17, 2020 by Juraj Pankuch
You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.
  • Drag and drop to upload or browse for files
    • No labels
    Write a comment...