Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Program zasadnutia:

1. Sémantické dátové štandardy ISVS (podklady dodá p. Líška)

· Metodika tvorby URI (tj. ako tvorit URI identifikator pre  rozny typ entity ako ontologia (datovy prvok) dataset (číselník,  hierarchia), katalóg, distribúcia ...)
· Zoznam navrhnutých URI (200+...)
· data.gov.sk ontológie (tj. transformácia KDP do sémantiky = tj. ontológie: organization, physical-person, location, environement, healthcare.... )- toto je potrebné už aj kvoli referenčným údajom
· súlad z EU štandardmi (DCAT, ADMS, LOCN, PERSON ...)
· Softvérová podpora procesu registrácie prostredníctvom MetaIS
· LOD Slovakia - "Stiahnuteľné" voľné otvorené verejné dáta SR podľa data.gov.sk-semanticweb
· univerzálna XSD schéma pre sémantickú anotáciu XML dát
· Návrh úpravy zoznamu referencovateľných identifikátorov (podklady dodá p. Szilva)

2. Verzionovanie XSD

3. Metodika tvorby XSD – na pripomienkovanie (podklady dodá p. Slovik)

4. Aktuálne návrhy XSD: adresy, fyzickej osoby, právnickej osoby, kontajnera XML údajov, eForm kontajnera, pre evidenciu záznamu o konverzii, základného číselníka – na pripomienkovanie/schválenie (podklady zašlú príslušní gestori

5. Návrh úpravy prílohy č. 13 pre štruktúru základného číselníka

6. Návrh na úpravu § 28 výnosu - doménové názvy – na pripomienkovanie (podklady zašle p. Szilva)

(Rozpracované) Podklady na zasadnutie:

TitleCreatorModified
Sémantická interoperabilitaVojtech SlovikDec 19, 2020
Kontajner pre publikáciu elektronického formulára podľa prílohy č. 1 Vyhlášky č. 78/2020 Z.z.Vojtech SlovikDec 17, 2020
Metodika tvorby XSDVojtech SlovikJul 05, 2017
19. zasadnutie PS1 MFSRVojtech SlovikJun 08, 2017
19. zasadnutie PS1 MFSR - zápis 26.5.2016Vojtech SlovikJun 08, 2017
XSD - fyzická osobaVojtech SlovikMar 05, 2017
Referencovateľný identifikátor - Chyby vo Výnose o štandardoch č. 55/2014 Z.z.Štefan SzilvaMay 26, 2016
Zoznam referencovateľných identifikátorov (v1.1)Štefan SzilvaMay 26, 2016
Návrh úpravy štandardu - §28 - doménové mená webových sídielVojtech SlovikMay 23, 2016
XSD - XML data kontajnerVojtech SlovikMay 20, 2016
XSD - evidencie záznamov o konverzii - s históriouVojtech SlovikMay 19, 2016
XSD - evidencie záznamov o konverzii 2016Martin ŠvonavecMay 19, 2016
XSD - adresaVojtech SlovikMay 13, 2016
XSD - právnická osobaVojtech SlovikMay 13, 2016
XSD - základný číselníkVojtech SlovikMay 13, 2016

 

Zápis zo zasadnutia:

19. zasadnutie PS1 - zápis

Unknown macro: {add-label}