Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dátum zasadnutia: 5. 10. 2017 od 9:00

Agenda:

1. Témy z PS6 na vyjadrenie 

- XSD schémy pre e-form kontajner, odstránenie chýb v XSD v prílohe č. 3 Výnosu 
- Automatizované kontroly e-formulárov pred vypublikovaním v MEF
-- XSD pre XSD
-- XSD pre XSLT
- meta.xml elektronického formulára 

2. Pravidlá interoperability otvorených údajov 

  •  Návrh na štandardizáciu pravidiel z SP:Manažment údajov 

3. Štandardizovaný obsah metadát datasetov 

4. Osvedčovacia doložka k zaručenej konverzii - chybné používanie dátových prvkov 

5. Codelist element

6. Metodika tvorby XSD schém

7. Podpisovanie datasetov 

8. Novela Výnosu (Opatrenie) o jednotnom formáte elektronických správ + Schémy správ Sk-Talk

-- Pravidlá pre SenderId (anonymné podania), RecipientId, MessageType
-- Úpravy XSD schém pre MessageContainer
-- Sk-Talk a MessageContainer (dokumentácia formátov elektronických správ) 

Unknown macro: {add-label}