Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OpenAPI a OpenDataAPI reprezentujú odlišné prípady použitia k prístupu údajov prostredníctvom elektronických služieb. Hlavnými rozdielmi sú:

  • OpenDataAPI služba je automaticky verejne prístupná

  • OpenDataAPI služba poskytuje údaje pod voľnou licenciou CC-BY alebo CC0

  • OpenDataAPI službe nevyžaduje prihlasovanie, špecifické povolenia ani prístup cez API Gateway

  • OpenDataAPI služba je určená výhradne na čítanie

Unknown macro: {add-label}