Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Definícia:

 • reprezentuje dataset otvorených údajov poskytovaný prostredníctvom elektronickej služby verejnej správy

 • služba je voľne prístupná verejnosti

 • požiadavky na služby v oblasti podpory, kvality služieb a SLA musia byť identické ako pre zvyšný systém, ktorého je toto API súčasťou

Proces

Proces publikácie OpenDataAPI služby

 • služba musí byť zaregistrovaná v Centrálnom metainformačnom systéme, kde sa nachádza

  • minimálne štruktúrovaná API dokumentácia :

   • v pripade REST služby je štruktúrovane zdokumentovaná prostredníctvom OpenAPI 3.0

   • v prípade SOAP služby je štruktúrovane zdokumentovaná prostredníctvom WSDL + XSD

  • popis metadát služby na úrovni metadát je v súlade s CSPV-AP štandardom EU (kto je gestorom, endpoint, odkedy služba je zaregistrovaná)

  • príklad volania služby

  • príklad odpovede odpovede služby

 • ak dátový prvok používaný na rozhraní služby má mapovanie na prvok v Centrálnom modely údajov, tak je tento vzťah zapísaný štruktúrovane v dokumentácii

 • ak existujú referenčné URI identifikátory pre entity v službách, je vyžadované ich použitie

 • poskytovateľ sa používa licenciu CC-BY alebo CC0 v prípade, že použitie menovaných licencií pre dané dáta nie je v rozpore s platnou legislatívou

Unknown macro: {add-label}