Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

k

rfo-osoba.jsonld 
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=91193233

Chýba nám ukážka: 
1.     Meno (givenName) – chýba ukážka kolekcie mien môže byť viac (ordered list) 
2.     Rodné priezvisko (givenFamilyName)
3.     Tituly

  • namePrefix 
   • Chýba ukážka viacerých titulov (Bc., Ing., Mgr.) - mal by to byť nezoradený zoznam 
  • nameSuffix
   • ukážka jedného (.PhD) 


4.     Typ osoby (Občan SR s TP / bez trvalého pobytu, Zahraničný občan s TP / s azylom, Cudzinec) – nielen ako definícia "dct:type" { "@id": "pper:SlovakCitizen" } ale aj samostane ako hodnota "@value"
5.     Štátna príslušnosť 
6.     Typ obmedzenia spôsobilosti na právne úkony 
7.     Rodinné vzťahy 

  1. Rodičia (ukážka 2) 
  2. Deti (ukážka 2) 
  3. Manžel/manželka 
   • Tieto údaje k tomu potrebujeme:
    Typ rodinného vťahu
    -Roľa v rodinnom vzťahu
    -Roľa vzťahovej osoby
    Začiatok príbuzenského vzťahu
    Miesto vydania sobášneho listu (iba pre manželov)
    Príbuzný
    Príbuzná osoba (zdroj)
    Príbuzná osoba (cieľ)
    + info o vzťahových osobách, a to: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo (budeme mať definované aj Pčo) 


8.     Adresa

  1. Okres (location/lau1) 
  2. Časť obce (District) 
  3. Orientačné číslo 
  4. Súpisné číslo 
  5. Časť budovy (buildingName) 
  6. Krajina 
  7. Dátum evidence adresy 
  8. Dátum ukončenia evidence 


9.  Metadáta (názvy položiek - "rdfs:label") ku všetkým renderovaným údajom 
"dct:type": { 
               "@id": "pper:SlovakCitizen" 
               }, 
Ďaľšie otázky: 

 1. znalosti.gov.sk – spustiť JSON-LD službu 
 2. znalosti.gov.sk – Pridať jazykom jazyky rozlišovací parameter 
 3. Ukážka ako definovať chýbajúcu ontológiu RFO
 • No labels
Unknown macro: {add-label}