Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Katalóg referenčných registrov (údaje použiteľné na právne účely)

Referenčné údaje Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej mociRDF/XMLCSVXLSX
Referenčné údaje Registra fyzických osôbRDF/XMLCSVXLSX
Referenčné údaje Registra daňových subjektovRDF/XMLCSVXLSX
Referenčné údaje Registra adriesRDF/XMLCSVXLSX
Referenčné údaje Informačného systému služieb zamestnanosti (ISSZ)RDF/XMLCSVXLSX
Referenčné údaje Registra geografických názvovRDF/XMLCSVXLSX
Referenčné údaje MetaisRDF/XMLCSVXLSX

Príklady objektov evidencie s referenčnými údajmi

Rudolf Yeti : Fyzická osoba (Register fyzických osôb)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
Zasnežovacia technika a.s. : Právny subjekt (Register právnických osôb)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
IČ-DPH Zasnežovacej spoločnosti : IČ-DPH (Register daňových subjektov)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
Galvaniho 17A, 82104 Bratislava : Fyzická adresa (RA)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
Služba zamestnanosti (ISSZ)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
Kopanice Geografický názov (Register geografických názvov)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
Slobodný prístup k informáciám : Agenda (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
Zverejňovanie informácií Protimonopolného úradu SR : Elektronická služba (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
Slobodný prístup k informáciám : Biznis udalosť  (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
Centrálny metainformačný systém VS : ISVS (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
  • No labels
Unknown macro: {add-label}