Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základné hnacie prvky zmien sú nasledovné:

 • Potreba integrácie Slovenska do jednotného digitálneho trhu.
 • Zvýšenie kvality života občanov prostredníctvom elektronických služieb (okamžitosť vybavenia, proaktivita, mobilita, aktuálnosť, jednoduchosť, vhodnejšie regulácie);
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky prostredníctvom elektronických služieb verejnej správy (vhodnejšie a jednoduchšie regulácie, rýchlosť vybavovania, proaktívny prístup).
 • Výrazné zlepšenie fungovania verejnej správy komplexnou modernizáciu: efektívnejšie rozhodovanie, kompetentnosť, transparentnosť, štandardizácia procesov a riadenie kvality.
 • Podpora inovácií a tvorba dopytu po inteligentných riešeniach.


Pri budovaní enterprise architektúry verejnej správy je možné využiť nasledujúce príležitosti:

 • Nové technológie v oblasti IKT, ako sú:
  • Využívanie analytických nástrojov na podporu rozhodovania ("big data").
  • Orientácia na služby, teda poskytovanie čohokoľvek formou služieb, v prípade možnosti centralizovaných.
  • Transformácia zdravotníctva a vzdelávania.
  • Nárast používania mobilného internetu.
  •  Budovanie cloudových riešení aj v eGovernmente
  • Prepojovanie fyzickej reality s digitálnou.
 • Nové spôsoby a metódy riadenia IT vo verejnej správe (inovačné centrum eGovernmentu).
 • Zvyšovanie kvality, prepájanie a maximalizácia využívania dát pri zvyšovaní úžitkovej hodnoty výkonu verejnej moci.