Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pri práci s BDA centrálnym repozitárom používatelia často majú požiadavku pri chorobe, alebo zmene pracovného zaradenia prebrať prácu po kolegoch.

  1. Pre prístup k modelom iného používateľa je potrebné najskôr požiadať administrátora centrálneho repozitára , aby resetol heslo danému používateľovi.
  2. Pravým tlačidlom myši vyberieme možnosť Properties

  1. Následne zmeníme cestu k aplikácii Target


  1. Doplníme text -user=Meno.Priezvisko (používateľa)


Napríklad :
"C:\Program Files (x86)\BiZZdesign\Architect 4.6.1 MF SR\Architect.exe" -user=Anka.Zlata

  1. Pokračujem OK a spustíme BDA kliknutím na ikonu
  2. Po spustení sa nás BDA požiada o zadanie hesla pre nového použivateľa