Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vitajte na stránkach metodického portálu opendata.gov.sk pre sprístupňovanie otvorených údajov z ISVS, najmä podľa paragrafu 21 zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám . Informácie o sprístupňovaní zdrojových kódov ISVS ako otvorených zdrojových kódov sú dostupné na opencode.gov.sk .  Informácie o zosúladení dátových štruktúr pre zabezpečenie sémantickej a technickej interoperability, najmä v rozsahu Centrálneho modelu údajov, sú dostupné na metodickom portáli interoperabilita.gov.sk 

 

Ostatná aktivita v priestore

Prispievatelia do priestoru

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":67152309}


  • No labels
Write a comment...