Portál pre Národný katalóg otvorených dát

https://data.slovensko.sk 

Dôležité upozornenia

Registrácia datasetov začína až 12.2.2024! Dovtedy použite data.gov.sk.

Najčastejšie otázky

Kontaktné miesto pre podporu:

opendata@mirri.gov.sk 


  • No labels
Write a comment...