Search

Help

Page 3 of 26. Showing 258 results (0.024 seconds)

 1. Adresa

  ps1
  PS1 - dátové štandardyMay 13, 2016
 2. A.2.1.1 Všeobecný návrhový vzor pre referencovateľný identifikátor

  identity reprezentovaný IČO, čo vyjadruje jednoznačný referencovateľný identifikátor právnickej osoby.   ps1
  PS1 - dátové štandardyNov 15, 2017
 3. Špecifické dátové typy

  ps1
  PS1 - dátové štandardyMay 18, 2016
 4. XSD - špecifické dátové typy

  > </xs:schema> ps1
  PS1 - dátové štandardyMay 18, 2016
 5. Príklady: základné typy jednotných referencovateľných identifikátorov

  manifest.xml v definičnom balíčku elektronického formulára https://data.gov.sk/doc/egov/eform/5656484/1.0/META-INF/manifest.xml ps1
  PS1 - dátové štandardyDec 23, 2017
 6. Príklady: verzionovanie referencovateľných identifikátorov

  foriem  https://data.gov.sk/set/codelist/CL000056/2017-05-30 ps1
  PS1 - dátové štandardyDec 23, 2017
 7. B.2.1.2 Registrácia dátového prvku

      ps1
  PS1 - dátové štandardyMay 02, 2017
 8. Príklady: URI šablóny

  https://data.gov.sk/id/registered-drug/[SUKL-ID] // URI šablóna pre ISVS https://data.gov.sk/id/egov/isvs/[METAIS-ID]       ps1
  PS1 - dátové štandardyMar 02, 2017
 9. A.2.2 Typ def - definície

  špecifikuje na akú entitu sa definícia vzťahuje [version] - verzia v prípade že ide o verzionovateľnú entitu   ps1
  PS1 - dátové štandardyNov 15, 2017
 10. Doplnkové materiály

  ps1
  PS1 - dátové štandardyApr 02, 2018