Search

Help

Page 4 of 26. Showing 258 results (0.028 seconds)

 1. A.2.2.1 Referencovateľný identifikátor pre ontológie

  nachádza v systéme MetaIS. ps1
  PS1 - dátové štandardyNov 15, 2017
 2. A.1.1 Úvodné definície (Sémantický web v kocke)

  referencovateľné identifikátorom model údajov je pod prísnou správou pracovnej skupíny PS1 a zaručuje úplnú interoperabilitu údajov v prostredí verejnej správy … , že každá entita musí mať ambicíu stať sa 5 hviezdičkovou entitou. Pracovná skupina PS1 bude dozerať a schvalovať žiadosti o priradenie entity do centrálneho
  PS1 - dátové štandardyFeb 11, 2019
 3. A.2.2.2 Referencovateľný identifikátor pre triedy

  na začiatku nového slova v reťazci. ps1
  PS1 - dátové štandardyNov 15, 2017
 4. A.1.2 Strategický zámer použitia LinkedData v ISVS

  údajov verejnej správy chceme odbúrať problémy spojené s integráciou a stotožňovaním entít. ps1
  PS1 - dátové štandardyMay 02, 2017
 5. Príklady: URI dátových prvkov typu trieda

  https://data.gov.sk/def/ontology/location/PhysicalAddress ps1
  PS1 - dátové štandardyMar 02, 2017
 6. Úvodné definície a strategický zámer

  ps1
  PS1 - dátové štandardyMar 27, 2018
 7. A.2.2.3 Referencovateľný identifikátor pre vlastnosti

    https://en.wikipedia.org/wiki/Camel_case, , tj. striedanie veľkých a malých písmen, vždy na začiatku nového slova v reťazci. ps1
  PS1 - dátové štandardyNov 15, 2017
 8. Pravidlá tvorby referencovatených identifikátorov

  typyURI.png ps1
  PS1 - dátové štandardyApr 02, 2018
 9. Príklady: URI dátových prvkov typu vlastnosť

  https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/name // hodnota identifikátora https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/identifierValue ps1
  PS1 - dátové štandardyMar 02, 2017
 10. A.4.1.3.2 Mapovanie XSD schém na štandardizované dátové prvky

  ps1
  PS1 - dátové štandardyDec 23, 2017