Search

Help

Page 5 of 26. Showing 258 results (0.053 seconds)

 1. A.4.3.5 Koncové služby

  verzionovateľných objektov   ps1
  PS1 - dátové štandardyAug 13, 2017
 2. A.2.3 Typ id - indivíduá

  -subject". Táto hodnota vychádza z triedy LegalSubject, no je normalizovaná podla pravidla, ktoré je uvedené v popise classification.     ps1
  PS1 - dátové štandardyNov 15, 2017
 3. Príklady: Referencovateľný identifikátor individuí

  osoby // Miroslav Líška (člen PS1) https://data.gov.sk/id/ps1-member/miroslav-liska // Miroslav Líška (používateľ MetaIS … ) https://data.gov.sk/id/nuts0/SK0   ps1
  PS1 - dátové štandardyNov 15, 2017
 4. A.2.4 Typ doc - dokumenty

  https://data.gov.sk/doc/egov/eform/ICO_poskytovatela.nazov_elektronickeho_formulara.jazyk.doplnujuca_informacia/META-INF/manifest.xml ps1
  PS1 - dátové štandardyNov 15, 2017
 5. Príklady: Referencovateľný identifikátor dokumentov

  metodické dokumenty // Strategická priorita - Lepšie dáta https://data.gov.sk/doc/egov/nkivs/k9.4-lepsie-data/20170302-1.0.pdf // Sémantické dátové štandardy ISVS (pdf verzia) https://data.gov.sk/doc/isvs-standard/data.gov.sk-semanticweb/20160614-proposal-sk.pdf     ps1
  PS1 - dátové štandardyNov 15, 2017
 6. A.2.5 Typ set - katalógy, datasety, distribúcie

  [version] - verzia/distribúcia datasetu ps1
  PS1 - dátové štandardyNov 15, 2017
 7. Príklady: Referencovateľný identifikátor datasetov

  // Organizácie zo štatistického registra organizácií https://data.gov.sk/set/data/organization-regis   ps1
  PS1 - dátové štandardyNov 15, 2017
 8. A.2.5.1 Referencovateľný identifikýtor pre položku číselníka

  položky tvorené pravidlom  A.2.2.4 Referencovateľný identifikátor pre definičnú číselníkovú hodnotu . ps1
  PS1 - dátové štandardyNov 15, 2017
 9. Príklady: Referencovateľný identifikátor distribúcií

  https://data.gov.sk/set/data/organization-orsr/2016-06-14.xml   ps1
  PS1 - dátové štandardyNov 15, 2017
 10. A.4.9 Stotožňovanie a odlišovanie referencovateľných identifikátorov

  ps1
  PS1 - dátové štandardyNov 15, 2017