Search

Help

Page 1 of 26. Showing 260 results (0.042 seconds)

 1. Základný číselník pre "typ elektronického úradného dokumentu"

  Po uložení nového návrhu je potrebné pridať do zoznamu štítkov štítok navrh a skratky dotknutých pracovných skupín PS1 ... Gestorská skupina sem vložte skratku gestorskej skupiny - napr. PS1 Priradené skupiny sem vložte zoznam pracovných skupín, ktoré pracujú s návrhom oddelený čiarkou - napr PS1, PS5
  Návrhy štandardovNov 04, 2021
 2. URI identifikátory vybraných entít I.

  racovných skupín PS1 ... Gestorská skupina sem vložte skratku gestorskej skupiny - napr. PS1 Priradené skupiny sem vložte zoznam pracovných skupín, ktoré pracujú s návrhom oddelený čiarkou - napr PS1, PS5 Stav V prípade, že sa návrh týka viacerých pracovných skupín, je potrebné rozkopírovať toto
  Návrhy štandardovNov 04, 2021
 3. Externé návrhy

  potrebné označovať štítkom skratky pracovnej skupiny - PS1, PS2 ... Stav spracovania návrhu na konkrétnej pracovnej skupine kopíruje celkový stav návrhu   Do … dané dokumenty. Do kapitoly Zadanie je potrebné uviesť zadanie, ktoré vložil zadávateľ do MetaIS formulára, prípadene pridať priložené dokumenty. ps1-17
  Návrhy štandardovNov 04, 2021
 4. Metaúdaje pre otvorené údaje

  -MM začiatok pripomienkovania ps1
 5. dcat-ap-sk/2018-03-26.uml/png

  dcat-ap-sk-uml.png ps1
 6. DCAT-AP-SK (2018-03-26)

    https://www.dati.gov.it/content/dcat-ap-it-v10-profilo-italiano-dcat-ap-0 https://www.dati.gov.it/content/dcat-ap-it-v10-profilo-italiano-dcat-ap-0 ps1
 7. RD-2018-03-26

  https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=24946546 JSON-LD https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=24946550 ps1
  PS1 - dátové štandardyApr 29, 2021
 8. Úvodné definície a strategický zámer

  ps1
  PS1 - dátové štandardyDec 14, 2020
 9. Pravidlá tvorby referencovateľných identifikátorov

  typyURI.png ps1
  PS1 - dátové štandardyJun 02, 2021
 10. A.2.1 Referencovateľný identifikátor všeobecne

  ps1
  PS1 - dátové štandardyJun 02, 2021