Search

Help

Page 1 of 26. Showing 260 results (0.191 seconds)

 1. Refencovateľné identifikátory

  ps1
  PS1 - dátové štandardyMay 11, 2022
 2. Metaúdaje pre otvorené údaje

  začiatok pripomienkovania ps1 favourite
 3. Pravidlá tvorby referencovateľných identifikátorov

  typyURI.png ps1
  PS1 - dátové štandardyJun 02, 2021
 4. A.2.1 Referencovateľný identifikátor všeobecne

  ps1
  PS1 - dátové štandardyJun 02, 2021
 5. Základný číselník pre "typ elektronického úradného dokumentu"

  Po uložení nového návrhu je potrebné pridať do zoznamu štítkov štítok navrh a skratky dotknutých pracovných skupín PS1 ... Gestorská skupina sem vložte skratku gestorskej skupiny - napr. PS1 Priradené skupiny sem vložte zoznam pracovných skupín, ktoré pracujú s návrhom oddelený čiarkou - napr PS1, PS5
  Návrhy štandardovNov 04, 2021
 6. URI identifikátory vybraných entít I.

  racovných skupín PS1 ... Gestorská skupina sem vložte skratku gestorskej skupiny - napr. PS1 Priradené skupiny sem vložte zoznam pracovných skupín, ktoré pracujú s návrhom oddelený čiarkou - napr PS1, PS5 Stav V prípade, že sa návrh týka viacerých pracovných skupín, je potrebné rozkopírovať toto
  Návrhy štandardovNov 04, 2021
 7. Externé návrhy

  potrebné označovať štítkom skratky pracovnej skupiny - PS1, PS2 ... Stav spracovania návrhu na konkrétnej pracovnej skupine kopíruje celkový stav návrhu   Do … dané dokumenty. Do kapitoly Zadanie je potrebné uviesť zadanie, ktoré vložil zadávateľ do MetaIS formulára, prípadene pridať priložené dokumenty. ps1-17
  Návrhy štandardovNov 04, 2021
 8. agenda-example (2018-03-26)

  ps1
  PS1 - dátové štandardyNov 19, 2020
 9. physical-person-example (2018-03-26)

  ps1
  PS1 - dátové štandardyNov 19, 2020
 10. declared-reference-data-example (2018-03-26)

  ps1
  PS1 - dátové štandardyNov 19, 2020