Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

b) Ostatené verzionovateľné entity


Príklad verzionovateľnej entity aplikačná služba

Code Block
https://data.gov.sk/docid/egov/eform/30807484.ziadost_o_vydanie_potvrdenia_o_nedoplatkoch_na_socialnom_poisteni_fo.sk/1.1app-service/55119

 

Samotný vlastník menného priestoru, môže definovať šablónu na presmerovania pri dereferenciácii v dvoch možnostiach

...

a) Použitím celej URI tj. využitie nahradzujúceho vzoru {uri} napr.

 

Code Block
https://rpo.statistics.sk/rpo/view?uri={uri}
// Konkrétny príklad pre UPVII
https://rpo.statistics.sk/rpo/view?uri=https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287

...

b) Použitím ID časti tj. využitie nahradzujúceho vzoru {id}

 

Code Block
https://rpo.statistics.sk/rpo/view?id={id}
alebo
https://rpo.statistics.sk/rpo/view/{id}
// Konkrétny príklad pre UPVII
https://rpo.statistics.sk/rpo/view?id=50349287
https://rpo.statistics.sk/rpo/view/50349287

...

Unknown macro: {add-label}