Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Názov vlastnostiTyp vlastnostiHodnota vlastnostiPočetnosťPopis
http://www.w3.org/ns/adms#AssetRepositoryowl:ClassURI1Trieda vyjadrujúca katalóg datasetov
http://purl.org/dc/terms/creatorowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson alebo lsub:LegalSubject1Tvorca katalógu pomocou URI referencie.
http://purl.org/dc/terms/contributorowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson alebo lsub:LegalSubject0...nPrispievateľ do katalógu
http://purl.org/dc/terms/createdowl:DatatypePropertyxsd:dateTime s GMT1Dátum vytvorenia katalógu
http://purl.org/dc/terms/modifiedowl:DatatypePropertyxsd:dateTime s GMT0...1Dátum poslednej aktualizácie katalógu
http://purl.org/dc/terms/titleowl:DatatypePropertyxsd:string s locale (identifikáciou jazyka)1Lokalizovaný názov katalógu (početnosť pre každú jazykovú mutáciu)
https://data.gov.sk/def/ontology/resource/gestorowl:ObjectPropertyURI typu pper:PhysicalPerson alebo lsub:LegalSubject 1Gestor katalógu. Typ " URI identifikátor RPO subjektu.

http://www.w3.org/ns/dcat#dataset

owl:ObjectPropertyURI typu http://www.w3.org/ns/adms#Asset1Referencia na dataset
http://purl.org/dc/terms/descriptionowl:DatatypePropertyxsd:string s locale (identifikáciou jazyka)0...1Lokalizovaný popis katalógu (početnosť pre každú jazykovú mutáciu)

...