Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Datasety★★★★★★★★
Poskytované dotácie a granty povinného subjektuRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Harmonogram vyhlásenia jednotlivých dotácií a dotačných schémRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informáciíRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDXMLCSVODSXLSX

Katalóg Katalóg Akcie, spolupráca

...


Katalóg Kontakty, organizačná štruktúra

...

Unknown macro: {add-label}