Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kontakt:  marketa.simoni@mirri.gov.sk a miroslav.liska@mirri.gov.sk .


Datasety


Zoznam prijatých žiadostí podľa Infozákona
NázovKategória dát ()
Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiska  Obyvateľstvo a spoločnosťZoznam prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj/nájom  Ekonomika a financieBezodplatné plnenia a dary  Ekonomika a financieZoznam zahraničných cestovných nákladov Ekonomika a financieZoznam splatných pohľadávok štátu Ekonomika a financieZoznam objednávokEkonomika a financieZoznam faktúr  Ekonomika a financieZoznam zmlúvEkonomika a financieRozpočet Ekonomika a financiePlán kontrolnej činnostiEkonomika a financiePrávoplatné pokutyEkonomika a financieUskutočnené kontrolyEkonomika a financie
Organizačná štruktúraVláda a verejný sektor
Zoznam kontaktných miestVláda a verejný sektor
Úradné hodinyVláda a verejný sektor
Zoznam pracovných skupínVláda a verejný sektor
Zoznam podriadených organizáciíVláda a verejný sektor
Zoznam prijatých žiadostí podľa InfozákonaVláda a verejný sektor
Zoznam strategických dokumentovVláda a verejný sektor
Zoznam najžiadanejších otvorených údajov OVMVláda a verejný sektor
Zoznam interných právnych aktovVláda a verejný sektor
Úradná tabuľaVláda a verejný sektor
Zoznam
podaní a sporových konaníSpravodlivosťZoznam poskytovaných elektronických služieb
analytických dokumentovVláda a verejný sektor
Dotácie (schémy, obmedzenia, výzvy, žiadosti) Ekonomika a financieSadzobník úhrad za sprístupňovanie informáciíEkonomika a financieOrganizačná štruktúra
Zoznam softvéru, zakúpeného z verejných zdrojovVláda a verejný sektor
Zoznam kontaktných miest
Katalóg otvorených údajov orgánu verejnej správyVláda a verejný sektor
Úradné hodiny
Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetovVláda a verejný sektor
Zoznam poradných orgánov povinných subjektov s uvedením ich členov
Vláda a verejný sektor
Zoznam pracovných skupín
Vláda a verejný sektor
Zoznam
podriadených organizáciíVláda a verejný sektorZoznam
voľných pracovných miestVláda a verejný sektor
Zoznam voľných štátnozamestnaneckých miestVláda a verejný sektor
Údaje o počte zamestnancov v štátnej správeVláda a verejný sektor
Zoznam zamestnancov, vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruVláda a verejný sektor
Zoznam
všeobecne záväzných právnych predpisovSpravodlivosťZoznam interných právnych aktovVláda a verejný sektorÚradná tabuľaVláda a verejný sektorZoznam strategických dokumentovVláda a verejný sektorZoznam analytických dokumentovVláda a verejný sektorZoznam najžiadanejších otvorených údajov OVMVláda a verejný sektorZoznam softvéru, zakúpeného z verejných zdrojovVláda a verejný sektorKatalóg otvorených údajov orgánu verejnej správyVláda a verejný sektorČasový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetovVláda a verejný sektor
poskytovaných elektronických služiebVláda a verejný sektor
Zoznam zahraničných cestovných nákladov Ekonomika a financie
Zoznam splatných pohľadávok štátu Ekonomika a financie
Zoznam objednávokEkonomika a financie
Zoznam faktúr  Ekonomika a financie
Rozpočet Ekonomika a financie
Dotácie (schémy, obmedzenia, výzvy, žiadosti) Ekonomika a financie
Zoznam zmlúvEkonomika a financie
Plán kontrolnej činnostiEkonomika a financie
Právoplatné pokutyEkonomika a financie
Uskutočnené kontrolyEkonomika a financie
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informáciíEkonomika a financie
Zoznam prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj/nájom  Ekonomika a financie
Bezodplatné plnenia a dary  Ekonomika a financie
Zoznam podaní a sporových konaníSpravodlivosť
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisovSpravodlivosť
Bezbariérová prístupnosť objektov z užívateľského hľadiska  Obyvateľstvo a spoločnosť


Plán implementácie

Štýl

Povinnosť

Datasetprechodné obdobie do konca roka 2021. Od 1.1. 2022 povinné.
DatasetPovinnosť publikácie súvisiaca s platným zákonom o údajoch. Predklad platnosti 2022, prechodné obdobie + 6 mesiacov. 

...

Unknown macro: {add-label}