Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dataset Prijaté žiadosti podľa infozákona

Popis

Dataset obsahuje zoznam prijatých žiadostí o informácie podľa infozákona. 

Typ povinnej osoby 

Štátna správa - Ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy), Samospráva -  územná samospráva

Dátový model


Popis datasetu

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor infožiadostiidxsd:stringXrdf:aboutURIX
identifikátor organizanácieorganizationxsd:stringXdct:medIatorURIX
názov organizácieorganizationNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

popis žiadostidescriptionxsd:stringXdct:descriptionxsd:stringX
identifikátor formátu požadovaného výstupuinformationFormatTypexsd:stringXegov:informationFormatTypeURIX
názov formátu požadovaného výstupuinformationFormatLabelxsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

dátum vyzvania na doplneniecallForCompletitionDatexsd:date
egov:callForCompletitionDatexsd:date

identifikátor výsledku spracovaniaprocessingResultTypexsd:stringXegov:processingResultTypeURIX
popis výsledku spracovaniaprocessingResultLabelxsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

dátum podania odvolaniaappealDatexsd:date
egov:appealDatexsd:date

dátum vytvoreniacreatedxsd:dateXdct:createdxsd:dateX


Príklady na použitie

Unknown macro: {add-label}