Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Názov3★5★Doplňujúca informácia
názov stĺpcatyppovinnýURItyppovinný
identifikátor infožiadostiidxsd:stringXrdf:aboutURIX
identifikátor organizanácieorganizationxsd:stringXdct:medIatorURIX
názov organizácieorganizationNamexsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

popis žiadostidescriptionxsd:stringXdct:descriptionxsd:stringX
identifikátor formátu požadovaného výstupuinformationFormatTypexsd:stringXegov:informationFormatTypeURIX
názov formátu požadovaného výstupuinformationFormatLabelxsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

dátum vyzvania na doplneniecallForCompletitionDatexsd:date
egov:callForCompletitionDatexsd:date

identifikátor výsledku spracovaniaprocessingResultTypexsd:stringXegov:processingResultTypeURIX
popis výsledku spracovaniaprocessingResultLabelxsd:stringXskos:prefLabelxsd:string

dátum podania odvolaniaappealDatexsd:date
egov:appealDatexsd:date

dátum vytvoreniacreatedxsd:dateXdct:createdxsd:dateX

Príklady

...

zverejnenia

Štátna správa: https://data.gov.sk/dataset/mirri-prijate-ziadosti-podla-infozakona-2021-05-13

Unknown macro: {add-label}