Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Centrálny model údajov verejnej správy 1.2

ArchiMateArchiMate

★★★★★★★★
Ontológia fyzickej osobyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIArchiMateXSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia právneho subjektuRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIArchiMateXSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia finančných entítRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia lokácieRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIArchiMateXSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Ontológia egovernment entítRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIXSDODTPDFRDF/PNGUML/PNG


Príklady referečných dát

...

Unknown macro: {add-label}