Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zoznam zmlúv
Datasety★★★★★★★★★★
Bezodplatné plnenia a dary  RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam zahraničných cestovných nákladov Zahraničné služobné cestyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam splatných pohľadávok štátu RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam objednávokObjednávkyRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX
Zoznam faktúr  RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
Povinne zverejňované zmluvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciámRDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODS
Rozpočet RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDCSVODSXLSX

...

Unknown macro: {add-label}