Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Datasetverzionovateľná množina údajov definovných definovaných v §BA.4.5.1 URI pre dataset3 Pravidlá pre publikáciu katalógu, datasetu a distribúcie.  

Distribúciaje verzia (najčastejšie časová) reprezentácia datasetu.

Katalóg -  množina datasetov.

...

Unknown macro: {add-label}