Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
https://rpo.statistics.sk/rpo/view?uri_parameter={uri}
// Konkrétny príklad pre UPVII
https://rpo.statistics.sk/rpo/view?uri_parameter=https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287

b) Použitím ID časti tj. využitie nahradzujúceho vzoru {id} .  Pozn. názvy parametrov

Code Block
https://rpo.statistics.sk/rpo/view?id_parameter={id}
alebo
https://rpo.statistics.sk/rpo/view/{id}
// Konkrétny príklad pre UPVII
https://rpo.statistics.sk/rpo/view?id=50349287
https://rpo.statistics.sk/rpo/view/50349287

...

Code Block
https://rpo.statistics.sk/rpo/view?id_parameter=50349287
alebo
https://rpo.statistics.sk/rpo/view/50349287

...

V prípade, že RPO nevyplní šablónu na presmerovanie, MetaIS zobrazí stránku o popise menného priestoru s údajmi ako napríklad kto je vlastníkom daného menného priestoru, dátum registrácie a pod.

 

Note

Názvy parametrov id_parameter, uri_parameter a verzia_parameter v príklade sú ilustratívne a vlastník URI šablóny si ich môže pomenovať ľubovolne. Placeholdery {id},{uri},{version} sú dané a na ich základe je možné vytvoriť šablónu na presmerovanie.

 


1.3.2 Verzionovateľné URI entity (verzionovateľné entity podliehajú špeciálnej špecifikácii)

...

Samotný vlastník menného priestoru, môže definovať šablónu na presmerovania pri dereferenciácii rovnako ako v bode 1.3.1 s pridaným parametrom version.
Všeobecný priklad:

 

Code Block
https://nejaky-portal.sk/nejaky-context/view?id_parameter={id}&verzia_parameter={version}
alebo ako friendly URL
https://nejaky-portal.sk/nejaky-context/{id}/{version}
Note

Názvy parametrov id_parameter a verzia_parameter v príklade sú ilustratívne a vlastník URI šablóny si ich môže pomenovať ľubovolne. Placeholdery {id},{uri},{version} sú dané a na ich základe je možné vytvoriť šablónu na presmerovanie.

 

2. Technická špecifkácia dopytovania a odpovedí dereferenciácie

...

Unknown macro: {add-label}