Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Povinnosť použitia

...

Názov dátového prvku

...

Popis

...

Identifikátor dátového prvku

...

Referencia

...

Povinný

...

Katalóg

...

Katalóg (databáza) obsahujúca Datasety.

...

dcat:Catalog

...

 

 

Unknown macro: {add-label}