Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Centrálny model údajov verejnej správy 1.1

Prehľad ontológií
Centrálny model údajov verejnej správy 1.1 a ich distribúcií (2018-03-26)

Ontológia fyzickej osobyRDF/XMLUML/PNGHTML PDF
Ontológia právneho subjektuRDF/XMLUML/PNGHTMLPDF
Ontológia finančných entítRDF/XMLUML/PNGHTMLPDF
Ontológia lokácieRDF/XMLUML/PNGHTMLPDF
Ontológia egovernment entítRDF/XMLUML/PNGHTMLPDF

...

Unknown macro: {add-label}