Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: doplnené podklady

...

  • nová hodnota PAYMENT_ORDER v atribúte "class" pre element  "object" - pre účely platobného príkazu
  • štandardizácia spôsobu prenosu doručovacej adresy v Sk-Talk (nový class alebo nový technický kontajner)  
  • upresnenia pravidiel používania jednotlivých elementov a atribútov,
  • Schémy správ Sk-Talk (nová pracovná verzia - PDF súbor), 

Hrubý koncept pre technický kontajner určený pre doručovaciu adresu, výsledky overenia antivírom a pod.:

...

Unknown macro: {add-label}