Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


★★★★★★★★
Rudolf Yeti (fyzická osoba)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Zasnežovacie služby a.s. (právny subjekt)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Galvaniho 17A, Bratislava (fyzická adresa)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Rozhodnutie o stavebnom konaní (elektronický právny dokument)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG
Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okres (dataset)RDF/TTLRDF/XMLJSON-LDUML/XMIArchiMateXMLODTPDFRDF/PNGUML/PNG

...

Unknown macro: {add-label}