Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Gestor: správca MEF (ÚV SR / NASES / dodávateľ (Globaltel))Ivan Turčan: schémy eform balíka, tak ako som ich vytvoril v čase cca. 10/2014 podľa vtedy platného Výnosu a tak ako ich podporuje UPVS MEF k dnešnému dňu.

Definíciu dátovej štruktúry súčastí jednotlivých verzií kontajnera podľa bodu 7.2.1 písm. b), c), j) a l) vyhlášky o štandardoch č. 78/2020 Z.z. zverejňuje orgán vedenia vo formáte Extensible Markup Language Schema Definition (XSD) v centrálnom metainformačnom systéme

Code Block
languagexml
titleeform.xsd
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--Created with Liquid XML 2014 Designer Edition (Trial) 12.2.5.5293 (http://www.liquid-technologies.com)-->
<xsd:schema xmlns:attachmentfile="urn:attachmentfile:1.0"
      xmlns:setting="urn:setting:1.0"
      xmlns:manifest="urn:manifest:1.0"
      xmlns:meta="urn:meta:1.0"
      xmlns="http://schemas.gov.sk/e-form/1.0"
      xmlns:presentation="urn:presentation:1.0"
      xmlns:attachment="urn:attachment:1.0"
      xmlns:data="urn:data:1.0"
      xmlns:content="urn:content:1.0"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      attributeFormDefault="unqualified"
      elementFormDefault="qualified"
      targetNamespace="http://schemas.gov.sk/e-form/1.0">
  <xs:import schemaLocation=".\content.xsd"
        namespace="urn:content:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\manifest.xsd"
        namespace="urn:manifest:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\meta.xsd"
        namespace="urn:meta:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\data.xsd"
        namespace="urn:data:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\presentation.xsd"
        namespace="urn:presentation:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\attachments.xsd"
        namespace="urn:attachment:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\attachment.xsd"
        namespace="urn:attachmentfile:1.0" />
  <xs:import schemaLocation=".\settings.xsd"
        namespace="urn:setting:1.0" />
  <xs:element name="e-form"
        type="eFormTemplate" />
  <xs:complexType name="eFormTemplate">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="mimetype"
            type="mimetype"
            minOccurs="1"
            maxOccurs="1" />
      <xs:element ref="manifest:Manifest"
            minOccurs="1"
            maxOccurs="1" />
      <xs:element ref="meta:metadata"
            minOccurs="1"
            maxOccurs="1" />
      <xs:any minOccurs="1"
          maxOccurs="1"
          namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
          processContents="skip" />
      <xs:element ref="data:data"
            minOccurs="1"
            maxOccurs="1" />
      <xs:element ref="content:file"
            minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element ref="presentation:file"
            minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element name="thumbnails"
            type="ThumbnailsFile"
            minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element ref="attachment:attachments"
            minOccurs="0"
            maxOccurs="1" />
      <xs:element ref="attachmentfile:file"
            minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded" />
      <xs:element ref="setting:settings"
            minOccurs="0"
            maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="mimetype">
    <xs:restriction base="xs:string" />
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="ThumbnailsFile">
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:base64Binary">
        <xs:attribute name="id"
               type="xs:string" />
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xsd:schema>

...

Unknown macro: {add-label}