Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

  1. Pre prístup k modelom iného používateľa je potrebné najskôr požiadať administrátora centrálneho repozitára , aby resetol heslo danému používateľovi.
  2. Pravým tlačidlom myši vyberieme možnosť Properties

  1. Následne zmeníme cestu k aplikácii Target

...


Napríklad :
"C:\Program Files (x86)\BiZZdesign\Architect 4.6.1 MF SR\Architect.exe" -user=Anka.Zlata

  1. Pokračujem OK a spustíme BDA kliknutím na ikonu
  2. Po spustení sa nás BDA požiada o zadanie hesla pre nového použivateľa

...

Content by Label
max10
showSpacefalse
titleSúvisiace príspevky
cqllabel in ("eatool","repozitar")