Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

V tejto sekcii sa nachádzajú dokumenty, ktoré popisujú sprievodné dokumenty, ktoré je potrebne zohľadňovať pri tvorbe enterprise architektúry VS SR. Dokumenty obsahujú pravidlá správy, riadenia a tvorby EA VS SR. Poskytujú informácie o základných architektonických rámcoch používaných v prostredí VS SR, terminológii, nástrojoch používaných na tvorbu a správu EA, referenčných materiáloch ako architektonické vzory, modelovacích šablonách a ďalších dokumentoch z oblasti metodickej podpory architektonických kancelárií VS SR. Dokumenty neobsahujú konkrétny popis architektúry a jej stavebných blokov. Aktuálne sú v tejto sekcii dostupné nasledujúce dokumenty:

Children Display
page01. Správa a riadenie EA

 


 

Prehľad aktivít AKVS súvisiacich s touto oblasťou

 

Roadmap Planner
maplinks
timelinetrue
pagelinks
source%7B%22title%22%3A%22Roadmap%20Planner%22%2C%22timeline%22%3A%7B%22startDate%22%3A%222016-05-03%2000%3A00%3A00%22%2C%22endDate%22%3A%222016-12-31%2000%3A00%3A00%22%2C%22displayOption%22%3A%22MONTH%22%7D%2C%22lanes%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22AKVS%20aktivity%22%2C%22color%22%3A%7B%22lane%22%3A%22%23f6c342%22%2C%22bar%22%3A%22%23fadb8e%22%2C%22text%22%3A%22%23594300%22%2C%22count%22%3A1%7D%2C%22bars%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22EA%20port%C3%A1l%22%2C%22description%22%3A%22This%20is%20the%20first%20bar.%22%2C%22startDate%22%3A%222016-05-01%2007%3A21%3A58%22%2C%22duration%22%3A1%2C%22rowIndex%22%3A0%2C%22id%22%3A%22a4afe771-5da6-47b4-a6a5-9fcfc6c5677c%22%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Modelovacie%20%C5%A1abl%C3%B3ny%22%2C%22description%22%3A%22This%20is%20the%20second%20bar.%22%2C%22startDate%22%3A%222016-07-02%2005%3A27%3A55%22%2C%22duration%22%3A1.9603960396039604%2C%22rowIndex%22%3A1%2C%22id%22%3A%22517c2c0a-e27f-4612-a98e-83b3f4584a94%22%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222016-05-01%2007%3A21%3A58%22%2C%22id%22%3A%22a29e927e-4948-41d7-a5a5-b206cc032e2d%22%2C%22title%22%3A%22Aktualiz%C3%A1cia%20architektonick%C3%A9%20r%C3%A1mce%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A1.99009900990099%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%5D%7D%5D%2C%22markers%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22EA%20portal%20dostupn%C3%BD%20arch.%20komunite%22%2C%22markerDate%22%3A%222016-06-01%2014%3A15%3A26%22%7D%5D%7D
titleRoadmap%20Planner
hashb9fc5ceece937a0bf3167fcedeb4f3f0