Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Nové technológie v oblasti IKT, ako sú:
  • Využívanie analytických nástrojov na podporu rozhodovania ("big data").
  • Orientácia na služby, teda poskytovanie čohokoľvek formou služieb, v prípade možnosti centralizovaných.
  • Transformácia zdravotníctva a vzdelávania.
  • Nárast používania mobilného internetu.
  •  Budovanie cloudových riešení aj v eGovernmente
  • Prepojovanie fyzickej reality s digitálnou.
 • Nové spôsoby a metódy riadenia IT vo verejnej správe (inovačné centrum eGovernmentu).
 • Zvyšovanie kvality, prepájanie a maximalizácia využívania dát pri zvyšovaní úžitkovej hodnoty výkonu verejnej moci.

...

Content by Label
max10
titleSúvisiace príspevky
cqllabel in ("eacontent","fazaa","referencne")