Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Správca architektonického repozitára VS SR prijíma požiadavky a otázky na mailovej adrese sprava_ea@mfsr.sk. Výstupy tímu správy sú prezentované na EA portáli VS SR alebo priamo v architektonickom repozitári VS SR.

...

Content by Label
max10
showSpacefalse
titleSúvisiace príspevky
cqllabel in ("eatool","repozitar","kontakt")