Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

EAP

Fáza

Výstup

Typ

Stručný popis

EAP1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prípravná fáza

 

 

 

Základný referenčný architektonický rámec VS SR a prispôsobený meta model

Model

Základná, iniciálna referenčná architektúra VS SR a prispôsobený iniciálny ArchiMate meta model na modelovanie, analyzovanie a dokumentovanie Enterprise architektúry VS SR. 

Štruktúry správy EA VS SR a architektonický repozitár

Model

Organizačný model EA VS SR znázorňujúci štruktúru architektonickej schopnosti, jej umiestnenie v organizácii, vzťahy k okoliu a centrálne úložisko potrebných informácii – architektonický repozitár.

 

EAM SW nástroje

SW

Nakonfigurované a nasadené nástroje riadenia EA (zahrňuje aj architektonický repozitár). 

Požiadavka na architektonickú prácu

Dok.

Tento dokument.

 

Fáza A: Architektonická vízia

 

 

 

 

 

 

Motivačná architektúra

Model

Mapa kľúčových zainteresovaných EA VS SR, ich hlavných záujmov, analýza týchto záujmov a ich základných cieľov a prehľad kľúčových princípov a architektonických požiadaviek, ktoré ich realizujú. 

Vízia biznis, ISVS a technologickej architektúry

Model

Architektonická vízia biznis, ISVS a technologickej architektúry VS SR 2014-2020 

Vízia implementácie a migrácie EA

Model

Vízia implementácie a migrácie architektúry VS SR zo stavu 2014 do 2020 – kľúčové nedostatky, ich analýza, kľúčové programy/projekty migrácie 2014-2020. 

Bezpečnostná architektúra

Model

Architektonická vízia bezpečnostnej architektúry. 

Architektonická vízia

Dok.

Architektonická vízia 2014-2020 

Manažérsky prehľad architektonickej vízie 2014-2020

Dok.

Manažérske zhrnutie architektonickej vízie 2014-2020

 

Vyhlásenie o architektonickej práci

Dok.

Obsah, popis a plán EAP2

...

EAP

Fáza

Výstup

Typ

Stručný popis

EAP2

 

 

 

 

 

Definícia architektúry (fázy B, C, D)

 

 

Model EA VS SR

Model

Model EA VS SR zahrňuje:

  1. Definíciu EA (biznis, ISVS, technológie, bezpečnosť)
  2. Architektonické požiadavky
  3. Implementačný a migračný aspekt (komponenty pre architektonickú roadmapu)
 

Dokument definície architektúry

Dok.

Dokument popisujúci definíciu architektúry VS SR 2014-2020.

 

Špecifikácia architektonických požiadaviek

Dok.

Dokument popisujúci špecifikáciu architektonický požiadaviek na architektúru VS SR 2014-2020. 

Plánovanie architektúry (fázy E, F)

 

 

Architektonická roadmapa

Dok.

Kľúčové pracovné balíky na realizáciu cieľovej architektúry 2020 na časovej osi, začínajúcej súčasnou a končiacej cieľovou architektúrou.

 

Implementačný a migračný plán

Dok.

Projektové plány a chartre strategických projektov VS na realizáciu cieľovej architektúry 2020. 

Manažérsky prehľad definície architektúry VS SR 2014-2020

Dok.

Manažérske zhrnutie definície architektúry VS SR 2014-2020 zahrňujúci architektonické požiadavky, definíciu architektúry, architektonickú roadmapu a podrobný implementačný a migračný plán 2014 -> 2020.

...