Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aká je politika manažmentu licencií systému?

Ako často sa vyskytujú zmeny systému, ktoré musia byť distribuované/nasadené?

Je možné/dovolené súčasne používať viacero verzií systému?

Je pre systém dostupný inštalačný manuál?

Je pre systém dostupný prevádzkový manuál?

Je pre systém dostupný migračný manuál?

Je pre systém dostupný zoznam verzií?

  • Obsahuje zoznam zmien?
  • Obsahuje zoznam odstránených chýb?

Je pre systém dostupný zoznam známych problémov a riešení?

Popíšte procesy/nástroje použité na distribúciu/nasadenie systému.

Popíšte procesy/nástroje dostupné na verifikáciu inštalácie systému.

Popíšte procesy/nástroje dostupné na monitorovanie zdravia a výkonu nasadeného systému.

Popíšte procesy/nástroje dostupné na odinštalovanie systému.

Aké všeobecné administračné nástroje sú dostupné/potrebné na prevádzku systému?

Aké špecifické administračné nástroje sú dostupné/potrebné na prevádzku systému?

Sú pre systém špecifikované požiadavky na zálohovanie?

  • Aký je odhadovaný objemový rámec záloh?
  • Aký je odhadovaný časový rámec záloh?
  • Ovplyvňuje zálohovanie dostupnosť systému?
  • Aký je odhadovaný časový rámec obnovy systému zo zálohy?

Popíšte audit logy systému, ktoré uchovávajú históriu behu systému, hlavne pre účely analýzy chýb a zlyhaní systému.

Popíšte schopnosť systému zasielať automaticky správy o zlyhaní na service desk/obsluhu.

Je systém zaradený do obsluhy service deskom?

Popíšte ako sa spracovávajú servisné požiadavky na systém.

Aké procesy/nástroje sa vzťahujú na obsluhu servisných požiadaviek na systém?

Ako sa v systéme vytvárajú a manažujú natívne systémové kontá?

 

Content by Label
showSpacefalse
titleSúvisiace príspevky
cqllabel = "dohladea"