Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1) Metodický materiál - Sémantické dátové štandardy ISVS (data.gov.sk-semanticweb)

http://www.semantickyweb.sk/standards/20160521-data.gov.sk-semanticke-standardy.pdf (editovateľná verzia)

2) Určenie rozsahu prvých entít pre URIfikáciu

  • URI v rozsahu entít MetaIS (Orgány verejnej moci, EGOV komponenty, KRIS - Štúdie - Projekty ...)
  • URI dátových prvkov rozsahu RPO
  • URI štatistických číselníkov

 

3) data.gov.sk Ontológie

...

http:/data.gov.sk/def/ontology/physical-person/2016-05-11.owl

http:/data.gov.sk/def/ontology/organization/2016-05-11.owl

http:/data.gov.sk/def/ontology/identifier/2016-05-11.owl

http:/data.gov.sk/def/ontology/egov/2016-01-01.owl

 

...

SSIF Rámec pre Slovenskú sémantickú interoperabilitu

Úvod


Štruktúra
Unknown macro: {add-label}