Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1) Metodický materiál - Sémantické dátové štandardy ISVS (data.gov.sk-semanticweb)

http://www.semantickyweb.sk/standards/20160521-data.gov.sk-semanticke-standardy.pdf (editovateľná verzia)


2) Určenie rozsahu prvých entít pre URIfikáciu

  • URI v rozsahu entít MetaIS (Orgány verejnej moci, EGOV komponenty, KRIS - Štúdie - Projekty ...)
  • URI dátových prvkov rozsahu RPO
  • URI štatistických číselníkov

2) Metodika - data.gov.sk-semanticweb

http://www.semantickyweb.sk/standards/20160521-data.gov.sk-semanticke-standardy.pdf (editovateľná verzia) 

3) data.gov.sk Ontológie

http:/data.gov.sk/def/ontology/resource/2016-05-11.owl

...

Unknown macro: {add-label}