Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: opravena a doplnena cast k "13. obsahuje iba malé písmená,"

...

Zdroj: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-55/znenie-20160701#p2-1-t

Návrh Peter Hanečák:
podla RFC 3986[1] su velke pismena OK ale cst URI je
  • vypustiť časť "13. obsahuje iba malé písmená,"
  • doplniť "X. spĺňa internetovú špecifikáciu RFC 3986"

Zdôvodnenie: Podľa RFC 3986 sú veľké písmená povolené, ale niektoré časti URI sú "case insensitive" (typicky "schema" a "

athority

authority").

Cize odrazku

Čiže odrážku 13. ("obsahuje iba malé písmená,") by sme mali

vypustit a nahradit odkazom na RFC 3986.

Tiez si nepamatam, ze preco tam ta 13 je, ale tipnem si ze preto, lebo RFC su o do vypustiť - nezodpovedá RFC - a nahradiť ju odkazom na RFC. Tým umožníme vrámci problematiky referencovateľného identifikátora tvorbu URI tak, aby boli v súlade s medzinárodnými štandardami a zároveň našim Výnosom.

Nepamätám si, prečo vo Výnose odrážka 13 je, ale tipujem, že asi preto, lebo RFC vo veci "case sensitive vs. case insensitive" zlozitejsie vcelku zložité na citanie čítanie a porozumenie a ze čo nie je dobrá kombinácia napr. s webserverom IIS maval , ktorý mával resp. stale ma problem s tym, ze cele alebo takmer cele URI povazuje stále má problém s tým, že celé alebo takmer celé URI považuje za case-insesitive co sposobuje pri pouzivani problemčo následne v bežnej prevádzke spôsobuje problémy.

 

Príloha č. 3, bod 7.6 - Dublin Core - povinnosť používať URI namiesto textových názvov

Citáty z Výnosu:

Bod 7.6.4 znie:

"d) v „dc:creator“ poskytovateľa elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. d),"

"e) v „dc:publisher“ gestora elektronickej služby podľa bodu 2.2.1 písm. e),"

Bod 2.2.1 písm. d) a e) znie:

"d) poskytovateľ elektronického formulára, obsahujúci celý názov poskytovateľa elektronického formulára, ktorý elektronický formulár vytvoril alebo naposledy zmenil,"

"e) gestor elektronickej služby, obsahujúci celý názov gestora elektronickej služby, ktorému príslušná agenda v rámci úseku verejnej správy patrí; ak existuje pre jednu agendu viac gestorov, uvádza sa gestor, ktorý prvý vytvoril príslušný elektronický formulár,"

 

Problém:

V ÚPVS MEF e-formuláre v elemente dc:publisher obsahujú IČO gestora namiesto názvu gestora.

Príklad z ÚPVS:

"<dc:creator>Solga Oliver</dc:creator>

<dc:publisher>ico://sk/00305022</dc:publisher>"

Ide o porušenie v zmysle Prilohy c. 3 bod 2.2.1 písm. e) a bodov 7.6.2 a 7.6.4.

 

Návrh Miroslav Liška:

Hodnota dc:creator musí byť URI a nie slovný názov.

http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-creator
ma range foaf:Agent (čiže je to rdf:Resource), hodnota musí byť URI, nemože to byť text - meno a priezvisko.

 

Unknown macro: {add-label}