Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1) Metodický materiál - Sémantické dátové štandardy ISVS (data.gov.sk-semanticweb)

http://www.semantickyweb.sk/standards/2016052120160524-data.gov.sk-semanticke-standardy.pdf (editovateľná verzia)


2) Určenie rozsahu prvých entít pre URIfikáciu

...

Unknown macro: {add-label}