Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

4 vs 5 dáta
Rozdiel medzi 4 a 5 hviezdičkovými dátami :

4 hviezdičky

 • použitie URI referencovateľných identifikátorov na identifikáciu entít
 • použitie vlastných ontológií na dátový model
 • nutnosť mapovania ontológií v najväčšej možnej miere na 5 hviezdičiek na zachovanie čo najväčšej interoperability
 • dereferenciácia URI referencovateľných identifikátorov je volitelnávoliteľná
 • zverejnenie vlastných ontológií a je odporúčané
 • zaregistrovanie URI šablón referencovateľných identifikátorov na MetaIS je voliteľné
 • pri registrácii je nutné vždy požiadať Centrálnu dátovú kanceláriu na UPPVII o zaradenie dát medzi 5 hviedičkové. Len v prípade odmietnutia sa stávajú 4 hviezdičkové.
 • negarantuj[ negarantujú dátovú interoperabilitu medzi systémami nakoľko nie sú súčasťou centrálneho modelu údajov
 • URI referencovateľné identifikátory musia byť tvorené metodikou, ktorá je súčasťou Sémantické dátové štandardy ISVS

...

 • reprezentujú centrálny model verejnej správy prostredníctvom ontológií
 • URI identifikátory sú jednotným referencovateľným sú používané jednotné referencovateľné identifikátorom
 • model údajov je pod prísnou správou pracovnej skupíny PS1 a zaručuje úplnú interoperabilitu údajov v prostredí verejnej správy
 • doména všetkých URI je https://data.gov.sk
 • dereferenciácia je zabezpečená integráciou MetaIS a portálu data.gov.sk

...

Unknown macro: {add-label}