Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

<http://data.gov.sk/id/president/andrej-kiska> 
<http://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/occupation-type>
<http://data.gov.sk/def/occupation-type/1111001> .
 
<http://data.gov.sk/id/president/andrej-kiska> 
<http://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/familyName>
“Kiska“^^xsd:string .

 

Odvodený tripletje triplet, ktorý vznikol strojovým odvodeným na základe iných tripletov.

...

Unknown macro: {add-label}