Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

[domain] - použitá doména.  Entity centrálneho modelu údajov verejnej správy resp. referenčné URI údaje alebo jednotné referencovateľné identifikátory používajú doménu data.gov.sk

...

Unknown macro: {add-label}