Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

[domain] - použitá doména.  Entity centrálneho modelu údajov verejnej správy resp. referenčné URI údaje alebo jednotné referencovateľné identifikátory používajú doménu data.gov.sk

...

Code Block
https://data.gov.sk/id/legal-subject/{id}

V časti URI referencovateľného identifikýtora daného indivídua [classification] je hodnota "legal-subject". Táto hodnota vychádza z triedy LegalSubject, no je normalizovaná podla pravidla, ktoré je uvedené v popise classification.

...

Unknown macro: {add-label}