Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Referencovateľné identifikátory, ktoré sú typu /doc reprezentujú špecifický prípad referencovateľných identifikýtorovidentifikátorov. Daný referencovateľný identifikýtor identifikátor jednoznačne identifikuje úložisko statických súborov (resp. súborov v adresárovej štruktúre), pričom samotná adresárová štruktúra je doplnená nakoniec platného tvaru podľa všeobecnej šablóny tvorby referencovateľného identifikátora.

...

Referencovateľný identifikátor identifikujúci úložisko elektronického formulára spolu s verziou. Referencovateľný identifikýtor identifikátor je vytvorené podľa platnej definície tvorby referencovateľných identifikátorov

...

V prípade, že verzia nie je nutnou súčasťou URI identifikátora, podľa pravidiel definovaných v časti dereferenciácia je vrátená posledná verzia daného súboru

...

Unknown macro: {add-label}