Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

  1. je nutné poznať verziu na dáta ako celok
   Systém si v sepáratnej tabuľke-štruktúre zaznamená, že má v sebe nahraté dáta daného typu v konkrétnej verzii jednoznačne definovanej pomocou URIreferencovateľného identifikátora. Napríklad má v sebe v tabulke s názvom "kraje" dáta z https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01.rdf a rovnakým princípom sú definované aj ostatné tabuľky, ktoré staticky používajú dáta vo svojom systéme.
  2. je nutné poznať verziu na každú položku z nahratých dát
   V prípade, že človek potrebuje poznať každú jednu položku a jej príslušnosť k danému zdroju, na tento prípad je použitý vzťah rdfs:isDefinedBy. Príklad položky z https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01 , ktorá je reprezentovaná distribúciou https://data.gov.sk/set/data/region/2017-01-01.rdf

...

Unknown macro: {add-label}