Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nasledovný príklad prezentuje použitie URI na identifikáciu troch RDF zdrojov: konkrétnej osoby, vlastnosti priezvisko a identifikáciu triedy fyzická osoba.

<httphttps://data.gov.sk/id/president/andrej-kiska>
<httphttps://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/familyName>
<httphttps://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/PhysicalPerson> 

...

Nasledovné príklady prezentujú dva triplety. Prvý definuje zamestnanie Andreja Kisku a tu je použitá objektová vlastnosť. Druhý triplet definuje priezvisko nášho prezidenta a tu je použitá dátová vlastnosť. 

<http<https://data.gov.sk/id/president/andrej-kiska> 
<http<https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/occupation-type>
<http<https://data.gov.sk/def/occupation-type/1111001> .
 
<http<https://data.gov.sk/id/president/andrej-kiska> 
<http<https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/familyName>
“Kiska“^^xsd:string .

...

Vyššie uvedený triplet definoval, že nejaký RDF zdroj má priezvisko Kiska. Keďže platí, že dátová vlastnosť priezvisko je definovaná medzi Osobou a reťazcom (tj. doména relácie je Osoba a rozsah je reťazec), teda

<http<https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/givenName> 
rdfs:domain 
<http<https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/PhysicalPerson> .

potom je možné odvodiť, že predmetný RDF zdroj reprezentuje fyzickú osobu, tj.

<http<https://data.gov.sk/id/president/andrej-kiska> 
rdf:type 
<http<https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/PhysicalPerson> .

...

Unknown macro: {add-label}