Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Správa URI, tj. registrácia "Registrácia a vydávanie URI prebieha výhradne centralizovaným spôsobom na ÚPVII pre zabezpečenie maximálnej efektivity údajov VS.

...

Unknown macro: {add-label}